Simplificam bankingul pentru tine
CONTURI

Pachetul LibraFree
Gratuitate extinsa

Conturi persoane fizice Zero comisioane
deschidere, administrare, incasari si plati in lei

Vei putea imediat:

 • - sa portezi bani din alta banca
 • - sa-ti faci un cont de economii
 • - sa soliciti un credit online
 • [+] oferta completa
ECONOMII

Comision ZERO la scadenta depozit

Dobanzi depozite 3.25% la un an
si o luna pentru
depozite in lei
CREDITE

0% comision
acordare / administrare

Credit de consum de pana la 30.000 lei
fara sa mergi la banca
Card de debit online si credit online Unde vezi aceasta eticheta inseamna ca poti beneficia de respectivul produs online, imediat, fara hartii si fara drumuri la banca.
Mizam pe RAPIDITATE
 • Comision 3 lei pentru plati
  sub 50.000 lei
 • Zero comision depunere numerar
 • Zero costuri de deschidere cont
 • Platforma schimburi valutare (tranzactionare timp real)
 • [+] oferta completa
DEPOZITE
Dobanzi depozite persoane juridice 2.10% pentru
un depozit pe
18 luni in Lei
Cont online, credit online, depozite online Unde vezi aceasta eticheta inseamna ca poti beneficia de respectivul produs online, imediat, fara hartii si fara drumuri la banca.

Politica de remunerare

Politica de remunerare a Bancii descrie cadrul general si principiile de baza pentru determinarea/stabilirea remuneratiei si este aliniata la legislatia muncii aplicabila, la Contractul Colectiv de Munca si la prevederile Regulamentului BNR 5/2013.

Cadrul de reglementare al bancii referitor la politica si practicile de remunerare este compus in principiu din Politica privind managementul recompensei si Politica privind recrutarea, selectia, evaluarea si remunerarea membrilor organului de conducere si a personalului identificat din Libra Internet Bank (aceasta din urma reglementand sistemul de remunerare al membrilor cu functie de supraveghere si a celor cu functie de conducere si a personalului identificat).

Acestea stabilesc cadrul intern general de remunerare si sunt accesibile si aplicabile tuturor angajatilor.

Politica de remunerare a Bancii urmareste aplicarea cel putin a urmatoarelor principii:

 • sustinerea si motivarea comportamentului organului de conducere al bancii si al persoanelor care fac parte din “personalul identificat”, in vederea atingerii obiectivelor de afaceri si a strategiei bancii pe termen mediu si lung;
 • existenta si promovarea unei administrari a riscurilor sanatoasa si eficace, fara a incuraja asumarea unor riscuri care depasesc nivelul tolerantei la risc a bancii;
 • motivarea si recompensarea performantelor membrilor organului de conducere si ale persoanelor care detin statutul de “Personal identificat”;
 • sustinerea culturii organizationale a Libra Internet Bank si promovarea valorilor bancii;
 • sustinerea indeplinirii strategiei de afaceri, obiectivelor si intereselor pe termen mediu si lung ale bancii si implementarea de masuri de evitare a conflictelor de interese, asa cum sunt ele descrise in Politica privind conflictul de interese si Codul de etica bancara;
 • sustinerea si motivarea comportamentului organului de conducere al bancii si al persoanelor care fac parte din “personalul identificat”, in vederea atingerii obiectivelor de afaceri si a strategiei bancii pe termen mediu si lung;
 • sa fie elaborata prin implicarea coordonatorilor functiilor de control ale bancii si a Directorului Diviziei Resurse Umane;
 • urmarirea profitului net inregistrat de Banca reflectat in Raportul anual al AGA si a obiectivului pe termen lung al bancii de maximizare a valorii de piata;
 • implementarea politicii de remunerare trebuie sa faca obiectul, cel putin anual, al unei evaluari efectuate de Divizia de Audit Intern, privind conformitatea cu politicile si procedurile de remunerare adoptate de organul de conducere in functia sa de supraveghere ;
 • permiterea Consiliului de Administratie a bancii (in cazul membrilor din conducerea superioara a Bancii) sau organului de conducere al bancii (in cazul membrilor care fac parte din Personalul Identificat):
  - sa reduca sau sa sisteze plata componentei variabile in cazul in care se inregistreaza o performanta financiara redusa sau care contravine valorilor si obiectivelor pe termen lung ale bancii;
  - sa defineasca criterii de ajustare in functie de performanta pentru partea variabila comunicata si care este amanata, astfel incat sa se tina cont de evenimente care pot interveni ulterior comunicarii bonusului de performanta.
 • asigurarea transparentei in implementarea politicii de remunerare;
 • urmarirea ca personalul sa nu utilizeze strategii persona le de acoperire impotriva riscurilor sau polite de asigurare legate de remuneratie si de raspundere pentru a contracara efectele de aliniere la risc prevazute in acordurile sale de remunerare.

Ai nevoie de ajutor?