Libra Internet Bank

Emisiuni obligațiuni

Este prima emisiune de obligațiuni subordonate, nominative, dematerializate, negarantate și neconvertibile a Libra Internet Bank S.A.

LIBRA30E au intrat la tranzacționare pe piața SMT a Bursei de Valori București în 03.09 2020, conform deciziei BVB din data 27.08.2020. Obligațiunile au o maturitate de 10 ani și o rată a dobânzii de 5%, plătibilă semestrial. Capitalul obținut va fi folosit pentru derularea activității curente a Băncii, obligațiunile reprezentând fonduri proprii de nivel 2.

Informații emisiune obligațiuni LIBRA30E:

 • Simbolul emisiunii: LIBRA30E
 • Codul ISIN al Obligațiunilor: RONHCMNHSL69
 • Valoarea nominală totală a emisiunii: 4.296.500 Euro
 • Numar obligațiuni emise: 8.593
 • Valoarea nominală: 500 Euro/obligatiune
 • Rata dobânzii: fixa de 5% pe an, plătibilă semestrial
 • Data emisiunii: 26 Mar 2020
 • Data maturității: 26 Mar 2030
 • Scadentă: 10 ani (120 luni)

Emisiunea a fost derulată prin plasament privat, fiind adresată în perioada de subscriere unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, și/sau investitorilor calificați. Intermedierea ofertei de obligațiuni și asistență în vederea listarii la Bursă au fost realizate de către SSIF Tradeville SA.

 • Contact: info...librabank.ro

Eveniment: 03 Sep 2020, Deschiderea sedinței de tranzacționare LIBRA30E click aici.

Emisiune de obligațiuni de tip senior, nominative, dematerializate, negarantate și neconvertibile a Libra Internet Bank S.A. Obligațiunile au o maturitate de 7 ani cu o rată a dobânzii de 4.25%, plătibilă anual.

Informații emisiune obligațiuni LIBRA28E:

 • Simbolul emisiunii: LIBRA28E
 • Codul ISIN al Obligațiunilor: ROS562L84EW2
 • Valoarea plasamentului: 40.000.000 Euro
 • Număr obligațiuni plasate: 400
 • Valoarea nominală a unei obligațiuni 100.000 Euro
 • Rata dobânzii: fixa de 4.25% pe an, platibilă anual
 • Data emisiunii: 28 Sep 2021
 • Data maturității: 28 Sep 2028
 • Scadență: 7 ani (84 luni)

Plasamentul derulat în perioada 22-23 Sep 2021 și în data de 11 noiembrie 2021, a fost adresat exclusiv investitorilor calificați, precum și persoanelor fizice sau juridice, altele decât investitorii calificați, fiind realizat în baza unor excepții de la obligația de a publică un prospect prevăzute în articolul 1 alin. (4) lit. a) și c) din Regulamentul privind Prospectul. Intermedierea ofertei de obligațiuni a fost realizată de către Raiffeisen Bank S.A, în calitate de coordonator global și manager și Alpha Bank Romania S.A., în calitate de manager.
Obligațiunile LIBRA28E urmează a fi admise la tranzacționare pe segmentul principal al Bursei de Valori București, categoria Obligațiuni Corporative, prin intermediul Alpha Bank România S.A.

 • Contact: info...librabank.ro

Eveniment: 03 decembrie 2021, Deschiderea sedinței de tranzacționare LIBRA28E click aici.

LIBRA32E emisiune de obligațiuni subordonate, eligibile pentru fonduri proprii de nivel 2, nominative, dematerializate, negarantate și neconvertibile, denominate în euro, cu maturitate de 10 ani și cu o rată a dobânzii de 6.50%, platibilă semestrial.

Informații emisiune obligațiuni LIBRA32E

 • Simbolul emisiunii: LIBRA32E
 • Codul ISIN al Obligațiunilor: ROD9FHFUKEP0
 • Valoarea nominală totală a emisiunii: 4.262.000 Euro
 • Numar obligațiuni emise: 8.524
 • Valoarea nominală: 500 Euro/obligațiune
 • Rata dobânzii: fixă de 6.5% pe an, plătibilă semestrial
 • Data emisiunii: 29 iulie 2022
 • Data maturității: 29 iulie 2032
 • Scadența: 10 ani (120 luni)

Emisiunea a fost derulată prin plasament privat, în perioada 12-26 iulie 2022, fiind adresată investitorilor calificați și/sau unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați pe stat membru al Uniunii Europene. Intermedierea ofertei de obligațiuni a fost realizată de către SSIF TradeVille S.A., în calitate de intermediar.

 • Contact: info...librabank.ro

Eveniment: 16 Dec 2022, începerea tranzacționării LIBRA32E pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti.Informații cupoane:
Informații cupoane:
Informații cupoane: