Libra Internet Bank

Transparența raportării fiscale

Raportare fiscala

Ce date se vor raporta la ANAF

  • numele, adresa, țara de rezidență fiscală, NIF (numărul de identificare fiscală), data și locul nașterii
  • numărul de cont
  • soldul sau valoarea contului la sfârșitul anului calendaristic sau al perioadei de raportare cerute, ori la închiderea contului (dacă a avut loc între timp)
  • pentru un cont de custodie: cuantumul brut al dobânzilor, dividendelor și al tuturor veniturilor generate din activele deținute și încasările brute din vânzarea sau răscumpărarea activelor financiare pentru care instituția financiară a acționat drept custode, broker sau alt fel de mandatar
  • pentru un cont de depozit: cuantumul brut al dobânzilor


În conformitate cu Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în vederea identificării conturilor clienților considerați persoane raportabile (atât persoane fizice, cât și persoane juridice), banca este obligată să raporteze datele de identificare și datele fiscale către ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală), iar ulterior acestea vor fi transmise mai departe către autoritățile fiscale din celelalte țări participante la standardul global privind schimbul automat de informații, CRS (Common Reporting Standard).

Standardul a fost emis de către OSCE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) și are ca scop prevenirea evaziunii fiscale și îmbunătățirea conformării fiscale internaționale, oferind țărilor participante transparență cu privire la activele financiare offshore deținute de rezidenții lor.

Mai mult de 100 de țări s-au angajat să adere la CRS, inclusiv România și toate statele membre ale UE.

FATCA

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) reprezintă un set de măsuri legislative adoptate de Senatul Statelor Unite ale Americii, cu scopul de a preveni și reduce evaziunea fiscală generată de activitatea transfrontalieră a rezidenților americani.


Libra Internet Bank se conformează reglementărilor FATCA și este înregistrată pe site-ul IRS cu statutul FATCA Reporting Model 1, având alocat codul GIIN 2W30UU.99999.SL.642.
Prevederilor FATCA au fost transpuse în legislația românească prin ordinul 1939/2016, emis de către Ministerul Finanțelor Publice