Simplificam bankingul pentru tine
CONTURI

Cont online

Conturi persoane fizice Zero comisioane
deschidere, administrare, incasari si plati in lei

Vei putea imediat:

 • - sa portezi bani din alta banca
 • - sa-ti faci un cont de economii
 • - sa soliciti un credit online
 • [+] oferta completa
ECONOMII

Comision ZERO la scadenta depozit

Dobanzi depozite 5.95% la un an
si o luna pentru
depozite in lei
CREDITE

0% comision
acordare / administrare

Credit de consum de pana la 70.000 lei
pe maxim 5 ani
Card de debit online si credit online Unde vezi aceasta eticheta inseamna ca poti beneficia de respectivul produs online, imediat, fara hartii si fara drumuri la banca.
Mizam pe RAPIDITATE
 • Comision 3 lei pentru plati
  sub 50.000 lei
 • Zero comision depunere numerar
 • Zero costuri de deschidere cont
 • Platforma schimburi valutare (tranzactionare timp real)
 • [+] oferta completa
DEPOZITE
Dobanzi depozite persoane juridice 5.25% pentru
un depozit pe
18 luni in Lei
Cont online, credit online, depozite online Unde vezi aceasta eticheta inseamna ca poti beneficia de respectivul produs online, imediat, fara hartii si fara drumuri la banca.

Ce este CRS (Common Reporting Standard/ Standardul Comun de Raportare)?

Common Reporting Standard (CRS) este un standard global privind schimbul automat de informatii, emis de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE). Acesta are ca scop prevenirea evaziunii fiscale si imbunatatirea conformarii fiscale internationale, oferind tarilor participante transparenta cu privire la activele financiare offshore detinute de rezidentii lor.

Incepand cu 1 ianuarie 2016, CRS se aplica persoanelor fizice si juridice. Mai mult de 100 de tari s-au angajat sa adere la CRS, inclusiv toate statele membre ale UE.

Ce proceduri aplica Libra Internet Bank pentru a se conforma acestui standard?

Libra Internet Bank, in calitate de Institutie financiara, este obligata sa aplice procedurile prevazute de Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala in vederea indentificarii conturilor clientilor considerati persoane raportabile (atat persoane fizice cat si persoane juridice) si raportarea datelor de identificare si a datelor fiscale catre ANAF (Agentia Nationala de Administrare Fiscala). Ulterior, informatiile raportate vor fi transmise de ANAF catre autoritatile fiscale din celelalte tari participante.

Ce inseamna pentru clientii Libra Internet Bank?

In cazul clientilor persoane fizice, Libra Internet Bank, conform prevederilor legale, va efectua raportarea bazandu-se:

 • fie pe declaratia clientului privind rezidentele fiscale detinute si codurile de identificare fiscala aferente (insotita, in unele cazuri, de documente justificative),
 • fie pe indiciile ce stabilesc caracterul de "persoana care face obiectul raportarii", in cazul in care Banca nu obtine o declaratie a clientului.

Indiciile ce stabilesc caracterul de "persoana care face obiectul raportarii" sunt:

 • adresa de rezidenta/domiciliu intr-un stat participant;
 • adresa de corespondenta intr-un stat participant;
 • calitatea clientului de rezident intr-unul din statele participante;
 • un numar de telefon intr-un stat participant (si niciun numar in Romania);
 • imputernicirea unei persoane cu drepturi de operare pe conturile clientilor, persoana ce inregistreaza o adresa dintr-un stat membru.

De asemenea, in cazul in care rezidentele fiscale pe care le veti declara nu vor coincide cu rezidentele rezultate din indiciile ce stabilesc caracterul de "persoana care face obiectul raportarii", se impune prezentarea unor documente justificative pentru a intarii declaratia dumneavostra (de exemplu: un document de identitate emis de tara de rezidenta fiscala declarata sau un certificat de rezidenta fiscala emis de o autoritate publica din tara de rezidenta fiscala declata).

In cazul clientilor persoane juridice, Libra Internet Bank, conform prevederilor legale, va considera drept "persoana care face obiectul raportarii" urmatorii clienti:

 • entitatile nefinanciare ce inregistreaza o rezidenta fiscala intr-o tara participanta (rezidenta fiscala poate fi data de locul de inregistrare, constituire sau de sediul sau adresa unui punct de lucru intr-o tara participanta).
 • entitatile nonfinanciare pasive, indiferent de rezidenta lor fiscala, ce inregistreaza unul sau mai multi beneficiari reali cu rezidente fiscale intr-o tara participanta.

In vederea identificarii acestor doua categorii de clienti persoane juridice raportabile, Libra Internet Bank va solicita clientilor sai sa isi declare statutul CRS (tipul entitatii conform prevederilor CRS) si rezidentele fiscale inregistrate. In cazul clientilor ce s-au identificat ca Entitati Nefinanciare Pasive, se va solicita, in mod suplimentar declararea rezidentelor fiscale si a codurilor de inregistrare aferente.

Vor fi raportati, clientii, automat daca prezinta unul sau mai multe din indiciile CRS?

Nu, daca clientii prezinta bancii o declaratie privind rezidentele lor fiscale (si dupa caz documente justificative), identificarea clientilor cu unul sau mai multe din indiciile CRS nu determina incadrarea automata a acestora ca persoana raportabila.

Ce date se vor raporta catre ANAF?

Elemente supuse raportarii, aferente perioadelor impozabile care incep la 1 ianuarie 2016, referitoare la un client al bancii ce este identificat ca o "persoana care face obiectul raportarii", sunt:

a) numele, adresa, Statul participant de rezidenta, numarul (numerele) de identificare fiscala (NIF) ale Clientului sau data si locul nasterii in cazul titularilor de cont persoane fizice si juridice, precum si numele, adresa, tara participanta de rezidenta, numarul (numerele) de identificare fiscala (NIF) si data si locul nasterii al fiecarei Beneficiar real, in cazul unei entitati nefinanciare pasive;

b) numarul de cont;

c) soldul sau valoarea contului la sfarsitul anului calendaristic relevant sau al altei perioade de raportare adecvate sau, in cazul in care contul a fost inchis in cursul anului sau al perioadei respective, inchiderea contului;

d) In plus de aceste elemente pentru un Cont de custodie care face obiectul raportarii:

 • cuantumul brut total al dobanzilor, cuantumul brut al dividendelor si cuantumul brut total al altor venituri generate in legatura cu activele detinute in cont, platite sau creditate in contul respectiv sau in legatura cu acesta in cursul anului calendaristic al al altei perioade de raportare, conform prevederilor legale;
 • incasari brute totale din vanzarea sau rascumpararea Activelor Financiare platite sau creditate in cont in cursul anului calendaristic sau al altei perioade de raportare, conform prevederilor legale, in legatura cu care Institutia Financiara a actionat drept custode, broker, reprezentant sau orice alt fel de mandatar al Titularului de cont; si

e) in cazul unui cont de depozit cuantumul brut total al dobanzilor platite sau creditate in cont in cursul anului calendaristic sau al altei perioade de raportare, conform prevederilor legale.

Cand vor fi efectuate raportarile catre ANAF ?

Raportarea informatiilor sus-mentionate sunt raportate catre ANAF anual, in anul calendaristic urmator anului la care se refera informatiile.
Pentru anul 2016, raportarea datelor se va efectua pana pe 15.05.2017.

Alte informatii

Mentionam ca toate informatiile continute de acest document reprezinta o varianta abreviata a prevederilor legale privind raportarea automata si nu contin totalitatea prevederilor Codului de Procedura Fiscala relevante pentru acest subiect.
Libra Internet Bank nu are dreptul sa furnizeze consultanta fiscala pentru determinarea rezidentei fiscale a unui client.

Pentru mai multe detalii privind CRS, va rugam sa accesati site-ul web al OECD sau sa contactati autoritatile fiscale locale / autoritatile fiscale ale tarilor dumneavoastra de rezidenta.

Documente:
- Glosarul cu termeni si expresii

Ai nevoie de ajutor?