Simplificam bankingul pentru tine
CONTURI
Conturi persoane fizice Zero comisioane
deschidere, administrare, incasari si plati in lei

Vei putea imediat:

ECONOMII

Comision ZERO la scadenta depozit

Dobanzi depozite 8.39% la un an
si o luna pentru
depozite in lei
CREDITE

0% comision
acordare / administrare

Credit de consum de pana la 70.000 lei
pe maxim 5 ani
 

Nota de informare/declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul contractarii exclusiv online a unor produse/servicii

Pentru a deschide relatia de afaceri sau de a contracta anumite servicii (ex. internet/mobile banking) exclusiv online, LIBRA INTERNET BANK S.A este nevoita sa prelucreze date cu caracter personal care va apartin, in vederea verificarii identitatii dumneavoastra la distanta.

In cadrul procesului se vor solicita/confirma informatii pe care suntem obligati de lege sa le colectam pentru cunoasterea clientei in scopul prevenirii spalarii banilor si a finantarii terorismului (spre exemplu Legea 129/2019).

In mediul online am ales o metoda care ne permite sa atestam identiatatea persoanelor si sa prevenim eventuale tentative de frauda. Aceasta metoda foloseste tehnologii care garanteaza siguranta prelucrarii datelor biometrice. Nu vom utiliza insa aceste date fara acordul dumneavoastra, exprimat prin continuarea procesului de deschidere de cont.

In cadrul procesului se vor solicita/confirma informatii pe care suntem obligati de lege sa le colectam pentru cunoasterea clientei in scopul prevenirii spalarii banilor si a finantarii terorismului. Aceast proces presupune prelucrarea urmatoarelor informatii:
- Incarcarea unei copii a actului de identitate ("CI/pasaport")
- o poza/un video de tip "selfie" in platforma noastra

Un instrument de identificare faciala va detecta fata ta in poza din CI si in selfie-ul realizat.

Daca nu doriti ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate astfel cum am adus la cunostinta mai sus, nu veti putea sa contractati servicii/produse LIBRA INTERNET BANK S.A oferite exclusiv online. Deschiderea contului va putea fi facuta in oricare din sucursalele bancii.

Politica generala privind protectia datelor cu caracter personal

Setari cookies

In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (denumit in continuare „GDPR”), aplicabil incepand cu data de 25 mai 2018, LIBRA INTERNET BANK SA, in calitate de „Operator”, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal cu buna credinta si in realizarea scopurilor specificate in prezenta politica.

Ati furnizat datele cu caracter personal ce va apartin, in calitate de persoana vizata de prelucrarea acestora, catre LIBRA INTERNET BANK SA la data incheierii Contractului cadru general privind serviciile bancare cu aceasta sau la data formularii unei cereri prin care se solicita prestarea unor servicii de catre Banca.

1. Datele cu caracter personal pe care LIBRA INTERNET BANK SA le poate prelucra sunt urmatoarele: numele si prenumele, pseudonimul, sexul, data si locul nasterii, cetatenia, semnatura, datele din actele de stare civila, telefonul/faxul, adresa (domiciliul/resedinta), adresa de e-mail, profesia, locul de munca, formarea profesionala (diplome de absolvire, studii), veniturile, sursa veniturilor, situatia economica si financiara, datele privind bunurile detinute, datele bancare, functia publica detinuta, expunerea politica, fotografia sau inregistrarea video a imaginii faciale, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, datele privind savarsirea de infractiuni, adresa IP. Acestea difera, in functie de produsele si serviciile oferite, precum si de scopurile prelucrarii.

2. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal pot include:

 • a) realizarea analizei de cunoastere a clientelei, respectiv de raportare a tranzactiilor suspecte, in temeiul art. 6 alineat 1), litera c) din GDPR, respectiv pentru indeplinirea unei obligatii legale, coroborat cu legislatia privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului (Regulamentul BNR nr. 2/2019 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului si Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism);
 • b) analiza a riscului de creditare, conform art. 6 alineat 1), litera c) din GDPR, respectiv Regulamentul nr. 5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului;
 • c) incheierea si executarea contractelor de servicii financiar-bancare incheiate cu dumneavoastra, conform art. 6 alineat 1, litera b) din GDPR;
 • d) realizarea raportarilor de credit sau a altor informatii catre institutiile de stat conform art. 6 alineat 1), litera c) din GDPR si a legislatiei speciale aplicabile;
 • e) colectarea debitelor/recuperarea creantelor pe care le datorati catre LIBRA INTERNET BANK SA, conform contractelor incheiate si a interesului legitim al LIBRA INTERNET BANK SA de a recupera creantele aferente relatiei contractuale existente cu dumneavoastra, conform art. 6 alineat 1), litera b) si f) din GDPR;
 • f) in scopuri privind analiza financiar-bancara, precum cele de analiza a riscului, de lichiditate, de analiza a garantiilor depuse etc., conform art. 6 alineat 1), litera c) si litera f) din GDPR;
 • g) in scopuri statistice, conform art. 6 alineat 1), litera f) si art. 89 din GDPR;
 • h) pentru acordarea anumitor beneficii precum asigurari de calatorie, dobanzi preferentiale pentru anumite categorii de clienti, etc;

3. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal
Prelucrarea (inclusiv stocarea) datelor cu caracter personal se realizeaza pe durata de valabilitate a contractelor incheiate cu Libra Internet Bank SA, si ulterior, conform prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, precum si Regulamentului BNR nr. 2/2019 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului.
Prelucrarea datelor (inclusiv stocarea) in cazul in care nu s-a incheiat o relatie contractuala cu dumneavoastra, va fi realizata pe durata prevazuta de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, cat si in vederea prevenirii cazurilor de frauda la care Banca ar putea fi expusa.

4. Necesitatea prelucrarii datelor cu caracter personal
In situatia in care refuzati sa comunicati datele mentionate pentru scopurile stipulate la literele a) - f) de mai sus, nu veti putea initia raporturi juridice cu LIBRA INTERNET BANK SA, intrucat aceasta va fi in imposibilitatea de a respecta cerintele reglementarilor speciale in domeniul financiar-bancar privind cunoasterea clientelei, cerintele prudentiale si a altor prevederi legale, inclusiv de a analiza cererea privind prestarea unor servicii de catre LIBRA INTERNET BANK SA, de a incheia, derula si executa contractul solicitat de dumneavoastra.

5. Persoanele Imputernicite si Destinatarii datelor
Datele cu caracter personal pot fi transmise catre: persoana vizata, angajatorul persoanei vizate, reprezentantii persoanei vizate, Centrala Riscului de Credit, Biroul de Credit, agentii de colectare a debitelor/ recuperare a creantelor, Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, partenerii contractuali (avocati, notari, consultanti, contabili, cenzori si auditori si alti parteneri tinuti de obligatia de confidentialitate cu privire la datele transmise), parteneri contractuali implicati in executarea contractului sau care asigura furnizarea de produse si servicii aflate in legatura cu activitatea bancare (ex. servicii de curierat, paza, protectie si monitorizare, cercetarea presei, asigurari, procesari de plati, tiparire carduri, etc), societati de asigurare, institutii bancare corespondente, instantele de judecata si organele de urmarire penala, Fonduri de Garantare Interne (ex. FGDB, FNGCIMM etc) si internationale (ex. Fondul European de Investitii).
De asemenea, datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite catre autoritatile de stat conform competentelor acestora si legislatiei aplicabile, cum ar fi Banca Nationala a Romaniei, ANAF, Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, etc.
Datele transmise tertilor vor fi adecvate, relevante si neexcesive prin raportare la scopul in care au fost colectate si care permite transmiterea catre un anumit tert.

6. Transferul International
Datele furnizate pot fi transferate catre entitati din Uniunea Europeana/ Spatiul Economic European, in cazul efectuarii operatiunilor de plati externe si a finantarii din fonduri europene.
Datele vor fi transferate catre SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), avand calitatea de operator, in cazul in care solicitati operatiuni privind platile externe ce includ procesarea prin sistemul SWIFT.
Exista posibilitatea ca datele transferate catre SWIFT, in calitate de operator, sa fie accesibile Departamentului Trezoreriei SUA. Mentionam ca, in cazul folosirii unor aplicatii oferite de Google sau Microsoft, desi infrastructura ca atare se afla in Uniunea Europeana, ea poate fi accesata de organizatiile mama din tara de origine. In toate situatiile de acest gen, LIBRA INTERNET BANK SA va lua masurile necesare pentru a se asigura ca datele dvs sunt protejate, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de organismele europene sau certificari relevante in materie si recunoscute in interiorul Uniunii Europene.

7. Comunicarea cu clientii si alte persoane fizice
In decursul relatiei de afaceri, in actele premergatoare stabilirii acesteia, cat si ulterior incetarii, este posibil sa va fie comunicate diverse informatii privitoare la relatia dumneavoastra cu LIBRA INTERNET BANK SA. Aceste comunicari presupun prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal (de exemplu adresa de e-mail sau numarul de telefon). LIBRA INTERNET BANK SA va asigura ca nu va prelucra date cu caracter personal fara a avea un temei legal, asa cum este prevazut la art. 6 alin. 1 din GDPR.

Comunicarile pe care le veti primi pot avea la baza unul din urmatoarele temeiuri legale:

 • indeplinirii unei obligatii legale (de exemplu cand reglementarile nationale sau europene ne obliga sa va transmitem diverse informatii). Aceste comunicari nu vor avea niciodata caracter comercial si nu vor contine un link de "unsubscribe". In acest sens, informarile se vor transmite independent de optiunile alese pentru comunicarile comerciale.
 • executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract (pentru ca dumneavoastra sa va puteti bucura de drepturile prevazute in contract, dar si pentru a putea respecta obligatiile aferente, este necesar sa se realizeze un schimb de informatii intre dumneavoastra si Banca).
 • in scopul intereselor legitime urmarite de operator (de exemplu, colectarea debitelor/recuperarea creantelor pe care le datorati catre LIBRA INTERNET BANK SA)
 • consimtamantul dumneavoastra expres, specific si liber exprimat (de exemplu, in cazul comunicarilor cu caracter comercial)

8. Drepturile persoanei vizate
In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal, prevazute de GDPR: dreptul la informare si acces, dreptul la restrictionarea si rectificarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la stergerea datelor, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice in privinta dumneavoastra, dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si justitiei, dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii datelor, in situatiile prevazute de lege.
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, transmisa catre LIBRA INTERNET BANK SA prin intermediul serviciului de internet banking/mobile banking, la adresa de e-mail protectiadatelor...librabank.ro (mentionand numele complet), in oricare dintre sucursalele bancii sau pe adresa postala: Calea Vitan, Nr. 6 – 6A, Cladirea Phoenix Tower, sector 3, Bucuresti.
Operatorul de date cu caracter personal garanteaza faptul ca prelucreaza datele dumneavoastra in conditii de legitimitate, implementand totodata masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor conform art. 25 si 32 din GDPR.
In situatia in care operatiunea de prelucrare a datelor se bazeaza pe temeiul art. 6 alineat 1), litera a) din GDPR, respectiv consimtamantul dumneavoastra expres, specific si liber exprimat, Banca o sa va informeze printr-un document separat, conform art. 13 din GDPR, urmand sa va exprimati optiunea prin acel document.

Ai nevoie de ajutor?