Libra Internet Bank

Protecția datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679, din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit pe scurt „GDPR”), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, Libra Internet Bank are calitatea de „Operator” și prelucrează datele cu caracter personal ale clienților și solicitanților de produse și servicii bancare cu bună credință și în realizarea scopurilor specificate în politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal.


Detalii despre cookie-urile folosite de site-ul Libra Internet Bank