Libra Internet Bank

Programe de garantare credite

Prin parteneriatele încheiate de Libra Internet Bank, puteți accesa finanțare cu dobândă subvenționată si garantarea creditului de către: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) sau Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR) sau Fondul Român de Contragarantare (FRC).

Valoarea garanției poate ajunge la 90% din credit.

Sume maxime:
 • 5 milioane lei pentru activitate curentă
 • 10 milioane lei pentru investiții

Programe active


CREDITUL FERMIERULUI

Dobândă specială pentru Fermieri:

 • 1,95% dobândă fixă pe an, plătită de către fermier
 • restul dobânzii, echivalentă cu valoarea variabilă a indicelului ROBOR 3M, va fi suportată de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Modalități de finanțare:

 • până la 10 milioane lei pe o perioadă de cel mult 5 ani, cu multiple variante de garanții (80% FGCR, 80% teren agricol sau 100% depozit colateral)
 • până la 500 mii lei fără garanții, pe o perioadă de cel mult 12 luni

Comision de rambursare anticipată: 0%

Cine poate beneficia: IMM-uri, întreprinderi mici cu capitalizare medie sau întreprinderi mari active în domeniul agricol (CAEN-uri: 011, 012, 013, 014, 015)

Pentru ce se acordă: pentru capital de lucru

IMM PLUS

Finanțări garantate până la 90% din valoarea creditului prin fondurile de garantare FNGCIMM/FGCR/FRC în cadrul programelor IMM ROMÂNIA PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, RURAL PLUS, INNOVATION PLUS și AGRO PLUS.

Beneficiari: IMM-uri , întreprinderi cu capitalizare de piață medie, întreprinderile mari (doar la RURAL Plus) .

 

Valoare maximă finanțare:

 • Valoarea maximă cumulată IMM PLUS (indiferent de componentă):
  - 5 milioane lei pentru agricultură primară, acvacultură și piscicultură
  - 10 milioane lei toate celelalte categorii
 • Valoarea maximă a liniilor de credit/creditelor pentru capital de lucru (indiferent de componentă):
  - 5 milioane lei

 

Dobândă și tipuri de finanțări disponibile:

 • credite de investiții pe 6 ani, cu perioada de grație de maxim 18 luni, cu dobândă ROBOR 3M + 1,50%
 • credite de activitate curentă pe 3 ani, cu dobândă ROBOR 3M + 1,90%

Costurile nu includ comisionul de administrare a garanției datorat FNGCIMM/FGCR/FRC și nici taxele aferente operațiunilor conexe de creditare (ex: taxe notariale, costuri legate de evaluarea și înregistrarea garanțiilor etc.). Finanțările din aceste programe nu pot fi utilizate pentru cheltuieli aferente implementării proiectelor finanțate prin fonduri europene.

 

Costuri subvenționate:

 • dobânda pe 12 luni (cu excepția beneficiarilor programului AGRO plus din domeniul agriculturii primare, pescuitului și acvaculturii)
 • comisionul de administrare pe toată perioadă a creditului
 • comisionul de risc pe toată perioadă a creditului

Eligibilitate:

Pentru eligibilitatea generală verificați lista CAEN-uri eligibile pe fiecare program.

Criterii pentru a beneficia de finanțare prin aceste programe, fără a se limita la acestea:

 • nu se află în litigiu cu Ministerul Finanțelor sau cu banca
 • nu au credite restante
 • nu figurează in Centrala Incidentelor de Plăți cu interdicții sau incidente majore în ultimele 6 luni
 • nu sunt supuse unei proceduri de insolvență
 • nu înregistrează obligații fiscale restante
 • nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, dacă au fost, au fost deja executate
 • nu au solicitat alte ajutoare de stat pentru aceleași cheltuieli eligibile
 • administratorii acestora nu au fapt înscrise în cazierul judiciar și fiscal
 • nu fac obiectul sancțiunilor adoptate de Uniunea Europeană
 • nu depășesc plafoanele de ajutor de stat stabilite de Lege:
  - 280.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;
  - 335.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii;
  - 2.250.000 euro pentru restul întreprinderilor

Utilizarea creditului: Utilizarea creditului se realizează pe baza documentelor justificative prezentate de către client.