Libra Internet Bank

Programe de garantare credite

Prin parteneriatele încheiate de Libra Internet Bank, puteți accesa finanțare cu dobândă subvenționată si garantarea creditului de către: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) sau Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR) sau Fondul Român de Contragarantare (FRC).

Valoarea garanției poate ajunge la 90% din credit.

Sume maxime:
  • 5 milioane lei pentru activitate curentă
  • 10 milioane lei pentru investiții

Programe active

IMM INVEST

Cine poate beneficia: IMM-uri, întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie.

Pentru ce se acordă: finanțarea investițiilor și asigurarea lichidităților pentru beneficiari conform CAEN-urilor eligibile cu excepția activităților cuprinse în cadrul celorlaltor componente, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, RURAL INVEST.

Link program FNGCIMM

AGRO IMM INVEST

Cine poate beneficia: IMM-uri, întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie.

Pentru ce se acordă: finanțarea investițiilor și asigurarea lichidităților pentru: încurajarea producţiei autohtone de bunuri de larg consum, creşterea capacităţii de producţie, reconversia de la intermediere la producţie, digitalizarea activităţii, alinierea/îmbunătăţirea standardelor de mediu, inclusiv îmbunătăţirea eficienţei energetice în cadrul proceselor de producţie.

Link program FNGCIMM | Link FGCR

IMM PROD

Cine poate beneficia: IMM-uri, întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie.

Pentru ce se acordă: finanțarea investițiilor și asigurarea lichidităților pentru: încurajarea producţiei autohtone de bunuri de larg consum, creşterea capacităţii de producţie, reconversia de la intermediere la producţie, digitalizarea activităţii, alinierea/îmbunătăţirea standardelor de mediu, inclusiv îmbunătăţirea eficienţei energetice în cadrul proceselor de producţie.

Link program FNGCIMM

GARANT CONSTRUCT

Cine poate beneficia: IMM-urilor și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie din sectorul construcţiilor, arhitecţii

Pentru ce se acordă: finanțarea investițiilor și asigurarea lichidităților pentru beneficiarii care desfășoară proiecte privind îmbunătăţirea eficienţei energetice, investiţii în domeniul energiei verzi şi aliniere la obiectivele de mediu

Link program FNGCIMM | Link FRC

RURAL INVEST

Cine poate beneficia: IMM-uri, întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie, întreprinderi mari, fermieri

Pentru ce se acordă: finanțarea investițiilor și asigurarea lichidităților pentru beneficiarii din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar precum și în domeniul comerțului cu produse agricole, piscicole și produse alimentare.

Link program FGCR

INNOVATION

Cine poate beneficia: IMM-uri, întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie.

Pentru ce se acordă: finanțarea investițiilor și asigurarea lichidităților pentru beneficiarii care dețin o componentă de inovare.

Link program