Libra Internet Bank

Dreptul de copyright

Toate drepturile asupra informatiilor furnizate prin sau pe acest web-site incluzand, dar fara a se limita la: date, texte, stiri, grafica, desene, fotografii, ilustratii, poze, logo-uri, servicii si orice mentiuni, respectiv aranjarea lor, sunt rezervate LIBRA INTERNET BANK S.A.

Continutul acestui site nu poate fi reprodus, republicat, copiat, tradus sau modificat in orice fel, partial sau total, fara acordul expres prealabil al LIBRA INTERNET BANK S.A.
In mod exceptional, pot fi stocate sau copiate pe un calculator personal, parti distincte din acest site, daca aceste parti sunt destinate uzului personal, orice folosire comerciala sau in alt scop fiind interzisa. Acesta clauza nu reprezinta cesiunea sau transferul drepturilor intelectuale ce aparţin LIBRA INTERNET BANK S.A.

In cazul incalcarii acestor termeni si conditii de catre utilizatori, LIBRA INTERNET BANK S.A. poate lua pentru recuperarea prejudiciilor orice masura legala considerata necesara, iar pentru protectia sa poate bloca accesul oricarui utilizator la acest site.

Folosirea site-ului

Acest site poate fi folosit de clienti sau parteneri ai LIBRA INTERNET BANK S.A. precum si de orice alte persoane care doresc sa beneficieze de serviciile LIBRA INTERNET BANK S.A. sau sa se informeze asupra lor.
LIBRA INTERNET BANK S.A. isi rezerva dreptul de a modifica continutul si/sau structura site-ului in orice moment si fara nici o informare prealabila.

Nici o informatie prezenta pe acest site nu va fi considerata drept oferta de produse sau servicii in general si produse bancare, asigurari, leasing, bursiere, desi LIBRA INTERNET BANK S.A. depune toate eforturile pentru a oferi clientilor sau partenerilor sai informatii actualizate. LIBRA INTERNET BANK S.A. nu certifica si nu garanteaza faptul ca acest site functioneaza fara erori si intreruperi.
Mesajele trimise catre LIBRA INTERNET BANK S.A. prin e-mail ar putea sa nu fie securizate. LIBRA INTERNET BANK S.A. recomanda sa nu se transmita informatii confidentiale catre LIBRA INTERNET BANK S.A. prin e-mail. Daca totusi au fost trimise mesaje catre LIBRA INTERNET BANK S.A. prin e-mail, utilizatorii accepta riscul ca respectivul mesaj sa fie interceptat, folosit necorespunzator si modificat de catre o terta parte.

Astfel LIBRA INTERNET BANK S.A. nu poate fi responsabila pentru nici un fel de daune produse utilizatorului.

Confidentialitate

Toate datele colectate in cursul vizitelor pe site sunt procesate conform prevederilor legale valabile in Romania.

LIBRA INTERNET BANK S.A. se angajeaza sa nu dezvaluie nici o informatie cu privire la vizitele utilizatorilor pe site, exceptand situatiile legale. LIBRA INTERNET BANK S.A. nu va transmite nici unui tert datele personale introduse pe site-ul www.librabank.ro, conform acestor "Termeni si Conditii".

Modificari ale prezentei clauze de confidentialitate ce vor aparea pe parcurs vor fi publicate in aceasta pagina web fara informare prealabila. "Termeni si Conditii" constituie, in intregime, un acord incheiat intre vizitatori sau utilizatori si LIBRA INTERNET BANK S.A. in privinta utilizarii site-ului www.librabank.ro.

Colectarea si procesarea datelor cu caracter personal

In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind prelucrarea si libera circulatie a datelor cu caracter personal (denumit in continuare "RGPD"), aplicabil incepand cu data de 25 mai 2018, LIBRA INTERNET BANK S.A., cu sediul in str. Semilunei, nr. 4-6, sector 2, Bucuresti, in calitate de "Operator", prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal cu buna credinta si in realizarea unor scopuri explicite.

Orice persoana care viziteaza site-ul www.librabank.ro si care ofera date sau informatii cu caracter personal bancii este informata asupra faptului ca LIBRA INTERNET BANK S.A. prelucreaza date si informatii personale in vederea efectuarii de studii de piata sau transmiterii de materiale promotionale specifice operatiunilor de marketing direct, in urma obtinerii consimtamantului expres de la persoanele vizate; realizarii de catre banca a operatiunilor de recrutare de personal (a se vedea pagina CARIERE din site); colectarii datelor pentru realizarea unor operatiuni prin intermediul LIBRA WEB BANKING, solutionarea de catre banca a cererilor, intrebarilor si reclamatiilor adresate bancii (a se vedea pagina CONTACT din site).
In conformitate cu prevederile regulamentului mentionat, dispuneti de urmatoarele drepturi: dreptul de informare, de acces, la rectificarea datelor, la restrictionarea prelucrarii, la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unui proces individual automatizat si dreptul de a depune plangere in fata autoritatii de supraveghere,
De asemenea, utilizatorul site-ului are dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal si de a cere stergerea informatiilor referitoare la persoana sa, in conditiile prevazute la art. 17 si 21 din RGPD. Inregistrarea pe site-ul www.librabank.ro presupune luarea la cunostinta a drepturilor mai sus mentionate.

Prin prezenta inteleg ca, Banca prelucreaza informatiile indicate la pct. 1 de mai jos in evidentele proprii (astfel cum termenul de "prelucrare" este definit de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date). Sunt informat asupra faptului ca, la incheierea operatiunilor de prelucrare a informatiilor indicate la pct. 1 de mai jos, Banca va arhiva informatiile indicate la pct. 1 de mai jos in conformitate cu prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, ale Regulamentului BNR nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si ale altor legi aplicabile.

 • 1. Informatii prelucrate:
  a) date cu caracter personal avand functie de identificare*

 • b) informatii referitoare la inadvertentele constatate in documentele/declaratiile prezentate Bancii**

  *cuprinde informatii legate de numele si prenumele clientului, data nasterii, codul numeric personal, domiciliul, numarul de telefon, numele angajatorului, data angajarii, ocupatia etc.
  **cuprinde informatii privind documentele/ declaratiile prezentate Bancii de catre persoanele fizice, la momentul solicitarii, contractarii, modificarii conditiilor ori pe parcursul urmaririi derularii unui produs de tip credit, similar sau de asigurare si care constau in informatii eronate, documente viciate, nepotriviri fata de alte documente prezentate.


 • 2. Declar ca am luat la cunostinta prevederile Politicii generale privind protectia datelor cu caracter personal.

 • 3. Am luat la cunostinta faptul ca imi pot exercita toate drepturile prevazute de RGPD, respectiv urmatoarele drepturi:
  a) Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Banca la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele in legatura cu mine sunt sau nu prelucrate de catre aceasta. Acest drept poate fi exercitat transmiterea unei solicitari la adresa de e-mail protectiadatelor...librabank.ro, cu mentionarea in clar a numelui.
  b) Dreptul la rectificare: dreptul de a obtine rectificarea sau actualizarea datelor incomplete sau inexacte.
  c) Dreptul de opozitie: dreptul de a ma opune, pentru motive legate de situatia mea particulara, prelucrarii datelor care ma privesc. LIBRA INTERNET BANK S.A. va continua prelucrarea in conditiile in care are o obligatie legala sau in cazurile in care demonstreaza un interes legitim care prelaveaza intereselor, drepturilor si libertatilor mele ori prelucrarea are drept scop constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
  d) Dreptul la stergere: Banca are obligatia de a sterge datele cu caracter personal ale persoanei vizate, fara intarzieri nejustificate, daca este aplicabil unul din cazurile mentionate la art. 17 din RGPD.
  e) Dreptul la restrictionarea prelucrarii: poate fi obtinuta de catre persoanele vizate in conditiile prevazute de art. 18 din RGPD.
  f) Dreptul la portabilitatea datelor: persoana vizata are dreptul de a obtine datele cu caracter personal furnizate Bancii intr-un format structurat si de a le furniza aceste date unui alt operator.
  g) Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat: dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice ce priveste persoana vizata.
  h) Dreptul de a ma adresa autoritatii de supraveghere: dreptul de a face plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, pentru apararea drepturilor garantate de lege.

Am citit cele enuntate mai sus si declar ca sunt de acord cu aceste mentiuni.

Coordonate oficiale
Denumirea: LIBRA INTERNET BANK SA
Forma juridica: SOCIETATE PE ACTIUNI
Capital social subscris si varsat: 512.622.000 RON
Sediul social: Calea Vitan, nr. 6-6A, sector 3, Bucuresti, Cod postal 031296, Romania
Numarul din registrul comertului: J40/334/1996
Codul unic de inregistrare: 8119644