Simplificam bankingul pentru tine
CONTURI

Cont online

Conturi persoane fizice Zero comisioane
deschidere, administrare, incasari si plati in lei

Vei putea imediat:

 • - sa portezi bani din alta banca
 • - sa-ti faci un cont de economii
 • - sa soliciti un credit online
 • [+] oferta completa
ECONOMII

Comision ZERO la scadenta depozit

Dobanzi depozite 5.95% la un an
si o luna pentru
depozite in lei
CREDITE

0% comision
acordare / administrare

Credit de consum de pana la 70.000 lei
pe maxim 5 ani
Card de debit online si credit online Unde vezi aceasta eticheta inseamna ca poti beneficia de respectivul produs online, imediat, fara hartii si fara drumuri la banca.
Mizam pe RAPIDITATE
 • Comision 3 lei pentru plati
  sub 50.000 lei
 • Zero comision depunere numerar
 • Zero costuri de deschidere cont
 • Platforma schimburi valutare (tranzactionare timp real)
 • [+] oferta completa
DEPOZITE
Dobanzi depozite persoane juridice 5.25% pentru
un depozit pe
18 luni in Lei
Cont online, credit online, depozite online Unde vezi aceasta eticheta inseamna ca poti beneficia de respectivul produs online, imediat, fara hartii si fara drumuri la banca.

Cadrul de Administrare

Conform actului sau constitutiv, LIBRA INTERNET BANK S.A. este persoana juridica romana organizata drept societate pe actiuni, supusa legislatiei in vigoare in Romania.

Operatiunile bancare derulate de LIBRA INTERNET BANK sunt prevazute in actul sau constitutiv, sunt autorizate de Banca Nationala a Romaniei si sunt stipulate in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului.

Organul de conducere a bancii (Consiliul de Administratie si Comitetul de Directie) are atributiile si responsabilitatile prevazute in reglementarile legale in vigoare si in actul constitutiv al bancii.

Banca este administrata de un Consiliu de Administratie (CA), compus din administratori numiti de AGA, care are atributiile prevazute in reglementarile legale in vigoare si in actul constitutiv al bancii.

Consiliul de administratie deleaga conducerea Bancii catre cinci Directori, numind pe unul dintre ei Director General. Ceilalti trei Directori detin functia de Director General Adjunct. Presedintele Consiliului de Administratie nu poate fi Director General al bancii.

Cadrul general al Bancii este organizat in baza urmatoarelor reglementari (fara a se limita la acestea):

 • Legea societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit;
 • Actul Constitutiv al Bancii;
 • Regulamentul de organizare si functionare al Bancii.

Cadrul de administrare a activitatii Bancii include cel putin urmatoarele aspecte:

 • Structura organizatorica a Bancii si organizarea;
 • Organul de conducere al Bancii, respectiv: atributii si responsabilitati, componenta si functionarea, cadrul general pentru desfasurarea activitatii;
 • Administrarea riscurilor;
 • Controlul intern al Bancii;
 • Sistemele informationale si continuitatea activitatii;
 • Cerinte de transparenta

Ai nevoie de ajutor?