Libra Internet Bank

Guvernanță corporativă

Guvernanta corporativa

Consiliul de Administrație

Compus din administratori numiți de AGA.

Radu-Grațian Ghețea Președinte
Cristina Mahika-Voiconi Vicepreședinte
Eugen Goga Vicepreședinte
Emilian Bituleanu Membru
Ionel Umbreș Membru
Mihaela Sîrbu Membru
Ovidiu Petre Melinte Membru
Siminel Andrei Membru

Comitetul de Direcție

Asigură funcția de conducere a băncii.

Cristina Mahika-Voiconi Director General
Eugen Goga Director General Adjunct
Ionel Umbreș Director General Adjunct