Simplificam bankingul pentru tine
CONTURI

Cont online

Conturi persoane fizice Zero comisioane
deschidere, administrare, incasari si plati in lei

Vei putea imediat:

 • - sa portezi bani din alta banca
 • - sa-ti faci un cont de economii
 • - sa soliciti un credit online
 • [+] oferta completa
ECONOMII

Comision ZERO la scadenta depozit

Dobanzi depozite 5.95% la un an
si o luna pentru
depozite in lei
CREDITE

0% comision
acordare / administrare

Credit de consum de pana la 70.000 lei
pe maxim 5 ani
Card de debit online si credit online Unde vezi aceasta eticheta inseamna ca poti beneficia de respectivul produs online, imediat, fara hartii si fara drumuri la banca.
Mizam pe RAPIDITATE
 • Comision 3 lei pentru plati
  sub 50.000 lei
 • Zero comision depunere numerar
 • Zero costuri de deschidere cont
 • Platforma schimburi valutare (tranzactionare timp real)
 • [+] oferta completa
DEPOZITE
Dobanzi depozite persoane juridice 5.25% pentru
un depozit pe
18 luni in Lei
Cont online, credit online, depozite online Unde vezi aceasta eticheta inseamna ca poti beneficia de respectivul produs online, imediat, fara hartii si fara drumuri la banca.

OUG 52/2016 reglementeaza drepturile si obligatiile partilor in ceea ce priveste contractele de credit* pentru consumatori si se aplica tuturor contractelor de credit pentru consumatori privind vanzarea, respectiv cumpararea unor bunuri imobile, contractelor de credit garantate cu ipoteca asupra unor bunuri imobile si contractelor de credit ce implica un drept legat de un bun imobil.

1. Orice forma de publicitate referitoare la contractele de credit trebuie sa cuprinda:

 • informatii standard: identitatea creditorului, rata dobanzii (fixa / variabila), valoarea totala a creditului, valoarea totala a creditului, durata contractului de credit, valoarea ratelor, numarul ratelor, precum si toate celelalte informatii prevazute in art. 7.
 • informatii generale: identitatea si adresa sediului social si a punctului de lucru al creditorului si, dupa caz, ale intermediarului de credit ori ale reprezentantilor desemnati, scopurile in care poate fi utilizat creditul, formele garantiei, inclusiv, daca este cazul, posibilitatea ca aceasta sa se afle intr-un alt stat membru; durata posibila a contractelor de credit; tipurile de rata a dobanzii disponibile, indicand daca dobanda este fixa si/sau variabila; o avertizare generala privind posibilele consecinte ale nerespectarii angajamentelor legate de contractul de credit; o avertizare cu privire la riscurile pe care le presupune contractarea unui credit, precum si toate celelalte informatii prevazute in art. 8 .
 • informatii personalizate, furnizate prin intermediul Fisei europene de informatii standardizate (FEIS), prevazuta in anexa nr. 2 a OUG 52/2016 si ale carei conditii sunt detaliate in art 9 si 10.
 • un exemplu reprezentativ (art. 7 alin.4).

2. In orice forma de publicitate, creditorii includ o avertizare concisa si proportionata privind riscurile specifice asociate contractelor de credit. Creditorii avertizeaza in special cu privire la variatia indicelui de referinta, la fluctuatia veniturilor proprii si la riscul valutar pentru creditele acordate in valuta, acestea putand conduce la afectarea posibilitatii de plata.

3. Creditorii pun in permanenta la dispozitie informatii generale clare si usor de inteles legate de contractele de credit, pe hartie ori pe un alt suport durabil sau in forma electronica oferind consumatorului explicatii adecvate cu privire la contractul sau contractele de credit propuse si la eventualele servicii accesorii, pentru a-i permite acestuia sa evalueze daca contractele de credit si serviciile accesorii propuse sunt adaptate la nevoile si la situatia sa financiara. De asemenea, la cererea expresa a consumatorului, aceste explicatii vor fi detaliate sau explicate suplimentar de catre creditor, inainte de semnarea contractului, sub forma unei note, anexa la contract.

4. Conform art. 12, alin 1, sunt permise practicile de grupare dar interzise practicile de legare, cu exceptiile prevazute in alin. 2.

5. Conform art. 12, alin 3, se interzice creditorilor sa impuna consumatorilor incheierea contractului de asigurare cu o societate agreata de creditori sau sa solicite consumatorilor incheierea unui contract de asigurare ce nu este util pentru respectivul contract de credit. Urmatoarele alin. detaliaza aspectele referitoare la polita de asigurare.

6. Referitor la comisioane, art 13 interzice perceperea unui comision de analiza dosar in cazul in care creditul nu se acorda.

7. In termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea dosarului de credit, dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice de la depunerea cererii de solicitare a creditului, creditorul raspunde in scris consumatorului sau, la solicitarea expresa a consumatorului, in alta forma aleasa de consumator si acceptata de creditor, cu privire la acordarea sau neacordarea creditului.

8. La primirea cererii de credit si a celorlalte documente ce sunt necesare acordarii creditului, furnizorul de servicii financiare are obligatia de a inmana imediat consumatorului un inscris datat, semnat si cu numar de inregistrare, continand confirmarea creditorului ca i s-au predat toate actele necesare acordarii creditului. Data emiterii unei astfel de confirmari reprezinta data depunerii dosarului de credit complet de catre consumator.

In cadrul art. 3 din OUG 52/2016 sunt explicati termenii si expresiile aferenti unui contract de credit, in continuare fiind detaliati principalii termeni:

 • consumator - persoana fizica, inclusiv codebitorul, ce actioneaza in scopuri care se afla in afara activitatii sale comerciale sau profesionale;
 • creditor - persoana juridica, inclusiv sucursala institutiei de credit si a institutiei financiare din strainatate, care acorda credite;
 • contract de credit - un contract prin care un creditor acorda sau promite sa acorde unui consumator un credit sub forma de amanare la plata, imprumut sau alte facilitati financiare similare;
 • serviciu accesoriu - un serviciu oferit consumatorului in legatura cu contractul de credit;
 • institutie de credit - o intreprindere a carei activitate consta in atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public si in acordarea de credite in cont propriu;
 • valoarea totala a creditului - plafonul sau sumele totale puse la dispozitie in baza unui contract de credit;
 • costul total al creditului pentru consumator - toate costurile, inclusiv: dobanda, comisioane, taxe si orice alt tip de costuri pe care trebuie sa le suporte consumatorul in legatura cu contractul de credit si care sunt cunoscute de catre creditor, cu exceptia taxelor notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, in special primele de asigurare, daca incheierea contractului de servicii este obligatorie pentru obtinerea creditului insusi sau pentru obtinerea acestuia in concordanta cu clauzele si conditiile prezentate; costul evaluarii bunului, excluzand costurile pentru inregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra bunului imobil si orice costuri platibile de catre consumator pentru nerespectarea angajamentelor prevazute in contractul de credit;
 • valoarea totala platibila de catre consumator - suma dintre valoarea totala a creditului si costul total al creditului pentru consumator;
 • DAE - dobanda anuala efectiva, al carei calcul este detaliat in Anexa 1 a OUG 52/2016;
 • rata dobanzii - procent fix sau variabil aplicat anual sumei trase din credit;
 • rata fixa a dobanzii aferente creditului - convenirea de catre parti in contractul de credit asupra unei singure rate a dobanzii aferente creditului pentru intreaga durata a contractului de credit sau asupra mai multor rate ale dobanzii aferente creditului pentru termene partiale, aplicand exclusiv un procentaj fix specific. In cazul in care nu sunt stabilite toate ratele dobanzii aferente creditului in contractul de credit, se considera ca rata dobanzii aferente creditului este fixa numai pentru termenele partiale pentru care ratele dobanzii aferente creditului sunt stabilite exclusiv printr-un procentaj fix specific convenit in momentul incheierii contractului de credit;
 • credit-punte - un contract de credit, fie incheiat pe durata nelimitata, fie care trebuie rambursat in 12 luni, utilizat de consumator drept solutie de finantare temporara in momentul tranzactionarii unui alt contract financiar pentru bunul imobil respectiv;
 • datorie sau garantie contingenta - un contract de credit care functioneaza drept garantie pentru o alta tranzactie separata, dar accesorie, si in care capitalul garantat cu un bun imobil este tras numai in cazul in care se produce un eveniment sau se produc evenimente specificate in contract;
 • contract de credit cu partajare de proprietate - un contract de credit in care capitalul de rambursat este bazat pe un procent stabilit contractual din valoarea bunului imobil la momentul rambursarii sau rambursarilor capitalului;
 • practica de legare - oferirea sau vanzarea contractului de credit in cadrul unui pachet, impreuna cu alte produse sau servicii financiare distincte, contractul de credit nefiind pus la dispozitia consumatorului in mod separat;
 • practica de grupare - oferirea sau vanzarea contractului de credit in cadrul unui pachet, impreuna cu alte produse sau servicii financiare distincte, contractul de credit fiind de asemenea pus la dispozitia consumatorului in mod separat, dar nu neaparat in aceiasi termeni sau in aceleasi conditii ca atunci cand este oferit grupat cu serviciile accesorii;
 • imprumut in valuta - un contract de credit atunci cand creditul este acordat in alta moneda decat cea in care consumatorul primeste veniturile sau detine activele pe baza carora urmeaza sa fie rambursat creditul si/sau in alta moneda decat moneda statului membru in care consumatorul isi are resedinta;
 • refinantarea creditului - rambursarea creditului in conditiile in care suma pentru rambursarea anticipata a soldului creditului este obtinuta in urma contractarii unui alt credit;
 • rescadentarea ratelor - modificarea scadentei si/sau a sumei de plata a ratelor de credit in sold fara a se depasi durata initiala de acordare a creditului;
 • reesalonarea ratelor - modificarea scadentei si/sau a sumei de plata a ratelor de credit in sold cu depasirea duratei initiale de acordare a creditului;
 • credit neperformant - credit aferent caruia se inregistreaza intarzieri la plata, reprezentand principal si/sau dobanda, de cel putin 90 de zile;
 • codebitor - persoana care se obliga impreuna cu debitorul principal la plata tuturor obligatiilor derivate din contractul de credit si care poate participa cu venitul net la stabilirea venitului total net luat in considerare;
 • restructurarea creditului - operatiune realizata din considerente de dificultati financiare ale debitorului, asupra creditului/creditelor acordate persoanelor fizice, in scopul adaptarii conditiilor de rambursare la noile posibilitati ale debitorului, inclusiv operatiuni de tipul rescadentarea sau reesalonarea ratelor;

Ai nevoie de ajutor?