Libra Internet Bank
  
ORDIN DE PLATĂ   Nr.      DATA EMITERII:  //OPC02
 Z  Z L  L A  A  A  A
PLĂTIŢI (suma în cifre):   , RON    TIP TRANSFER:                      URGENT
ADICĂ (suma în litere):   RON
PLĂTITOR:
CIF / CNP: CODUL BIC:   BRELROBU
IBAN PLĂTITOR:    DE LA:    
BENEFICIAR:
CIF / CNP: (obligatoriu în cazul ordinelor către trezorerie)
IBAN BENEFICIAR:
LA BANCA:
REPREZENTÂND:
 
PLĂTITOR

 
SEMNĂTURA ŞTAMPILA
 RECEPŢIONAT DE     

 Data recepţionării este data depunerii ordinului în bancă


 
SEMNĂTURAŞTAMPILA
în această porţiune nu se scrie


Genereaza PDF