Libra Internet Bank

Programe cu Fonduri Europene

Program de finanțare cu partajarea riscului (PRSL)

Programe cu Fonduri Europene

Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și EAFRD Romania implementat în Romania prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

Valoare finanțare cu partajarea riscului

  • 70% din credit
Garantie credit
2.000.000 lei

Valoare maximă credit

Destinație credit

    Se finanțează investiții în mediul rural și parțial activitate curentă, care îndeplinesc condiții de eligibilitate din Programul Național de Dezvoltare Rurală:

  • Investiții în exploatații agricole
  • Investiții în procesarea/marketingul produselor agricole
  • Investiții în fermele de pomicultură
  • Investiții în procesarea/marketingul produselor agricole în sectorul pomicol
  • Investiții în crearea și dezvoltarea microîntreprinderilor și întreprinderilor mici non-agricole