Simplificam bankingul pentru tine
CONTURI

Pachetul LibraFree
Gratuitate extinsa

Conturi persoane fizice Zero comisioane
deschidere, administrare, incasari si plati in lei

Vei putea imediat:

 • - sa portezi bani din alta banca
 • - sa-ti faci un cont de economii
 • - sa soliciti un credit online
 • [+] oferta completa
ECONOMII

Comision ZERO la scadenta depozit

Dobanzi depozite 3.25% la un an
si o luna pentru
depozite in lei
CREDITE

0% comision
acordare / administrare

Credit de consum de pana la 30.000 lei
fara sa mergi la banca
Card de debit online si credit online Unde vezi aceasta eticheta inseamna ca poti beneficia de respectivul produs online, imediat, fara hartii si fara drumuri la banca.
Mizam pe RAPIDITATE
 • Comision 3 lei pentru plati
  sub 50.000 lei
 • Zero comision depunere numerar
 • Zero costuri de deschidere cont
 • Platforma schimburi valutare (tranzactionare timp real)
 • [+] oferta completa
DEPOZITE
Dobanzi depozite persoane juridice 2.10% pentru
un depozit pe
18 luni in Lei
Cont online, credit online, depozite online Unde vezi aceasta eticheta inseamna ca poti beneficia de respectivul produs online, imediat, fara hartii si fara drumuri la banca.

Comitetul de Credite

Organizare (componenta, linie de raportare):

 • Director General Adjunct coordonator al Diviziilor de analiza credite;
 • Director General Adjunct coordonator al Diviziilor de vanzari;
 • Director Divizia Analiza Credite Corporate;
 • Director Divizia Corporate Banking.

Comitetul de Credite este subordonat Comitetului de Directie si are ca principal rol analizarea si aprobarea, respectiv respingerea creditelor sau a altor angajamente. Acesta se intruneste ori de cate ori este necesar, dar cel putin saptamanal.Pe langa Comitetul de Credite, cu o competenta mai scazuta, functioneaza si Subcomitetul de Credite.

Subcomitetul de Credite

Componenta:
 • Director Divizia Analiza Credite Corporate;
 • Director Divizia Analiza Credite Professionals si Retail;
 • unul dintre urmatorii directori de divizie, care a promovat dosarul de credit: Director Divizia Corporate Banking /Director Divizia Professionals & Retail Banking/Director Divizia Fonduri Europene/Director Divizia Large Corporate/Director Divizia Agribusiness/Director Divizia IMM.

Directorul Diviziei Analiza Credite Corporate si Directorul Diviziei Analiza Credite Professionals si Retail pot fi inlocuiti de Seful de Departamennt Analiza din cadrul diviziei respective.
Directorii diviziei din zona de vanzari pot fi inlocuiti de Managerii de zona/Sef Departament din cadrul diviziei respective.

Intrunire, cvorum, decizii:
Subcomitetul de Credite se va intruni ori de cate ori este necesar.

Comitetul pentru Administrarea Activelor si Pasivelor si pentru Managementul Lichiditatii

Organizare (componenta, linie de raportare):
 • Directorul General si Directorii generali adjuncti;
 • Director Divizia Trezorerie;
 • Director Divizia Financiar – Contabilitate;
 • Director Divizia Administrarea Riscurilor;
 • Director Divizia Operatiuni;
 • Director Divizie Marketing;

Membri observatori (fara drept de decizie): Director Divizia Analiza Credite Corporate.

Comitetul pentru Administrarea Activelor si Pasivelor si pentru Managementul Lichiditatii este subordonat Comitetului de Directie al Bancii si are ca principal rol asigurarea managementului lichiditatii si al surselor si plasamentelor in conformitate cu politicile si strategiile Bancii.
Acesta se intruneste ori de cate ori este necesar, dar cel putin lunar.

Comitetul de Audit

Comitetul de Audit si Risc este format din 3 (trei) membri. Doi dintre acestia sunt in acelasi timp si membri ai Consiliului de Administratie, care nu au avut si nu au calitatea de Directori ai bancii, iar al treilea este membru independent numit de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Comitetul de Audit si Risc este subordonat Consiliului de Administratie si monitorizeaza eficacitatea controlului intern, auditului intern si administrarii riscurilor. Acesta se intruneste ori de cate ori este necesar, dar cel putin trimestrial.

Comitetul Executiv de Risc

Organizare (componenta, linie de raportare):
 • Directorul General;
 • Directorul General Adjunct aria Financiar;
 • Director Divizia Administrarea Riscurilor;
 • Director Divizia Administrare Credite;
 • Director Divizia Financiar – Contabilitate.

Comitetul Executiv de Risc se subordoneaza Comitetului de Directie al Bancii si indeplineste atributiile ce ii revin pe linia masurilor operative de administrare a riscurilor.

Comitetul IT

Organizare (componenta, linie de raportare):
 • Director General Adjunct coordonator al Diviziei IT ;
 • Director Divizia Managementul Calitatii Proceselor;
 • Director Divizia IT;
 • Product Ownerii echipelor Scrum;
 • Team Leaderi Divizia IT;
 • Arhitect de sistem;
 • Team Leaderi Divizia Managementul Calitatii Proceselor;
 • Membru observator (fara drept de decizie) Director Divizie Administrarea Riscurilor;

Comitetul IT este subordonat Comitetului de Directie al Bancii si analizeaza/gestioneaza resursele IT si proiectelor interne desfasurate. Acesta se intruneste ori de cate ori este necesar.

Comitetul de Securitate

Componenta:
 • Directorul General si Directorii generali adjuncti;
 • Director Divizia Administrativ - Investitii;
 • Directorul Diviziei IT;
 • Ofiterul de Securitate a Informatiei;

Comitetul de Securitate este infiintat pentru a implementa si pentru a coordona aspectele care tin de desfasurarea activitatilor referitoare la securitatea informationala si securitatea fizica.
Este subordonat Comitetului de Directie al Bancii. Se intruneste ori de cate ori este necesar, dar cel putin trimestrial.

Membru observator (fara drept de decizie) - Director Divizie Administrarea Riscurilor.

Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca

Organizare (componenta, linie de raportare):
 • Presedinte - Director Divizia Administrativ- Investitii - reprezentant Comitet de Directie;
 • Reprezentanti ai angajatorului cu atributii de securitate si sanatate in munca;
 • Secretar - Lucrator desemnat cu atributii de securitate si sanatate in munca din cadrul S.I.P.P.;
 • Medic Medicina Muncii - Reprezentantul serviciului medical;
 • Membri - Reprezentantii salariatilor (minim 3).

Membru observator (fara drept de decizie): Director Divizie Administrarea Riscurilor.

Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca are scopul de a asigura implicarea salariatilor la elaborarea si aplicarea deciziilor in domeniul protectiei muncii si aproba programul anual de securitate si sanatate in munca.
Acesta se intruneste ori de cate ori este necesar, dar cel putin trimestrial.

Reprezentantii salariatilor vor fi alesi pe o perioada de 2 ani.

 • - In cazul in care unul sau mai multi reprezentanti ai salariatilor se retrag din CSSM, acestia vor fi inlocuiti imediat prin alti reprezentanti alesi.
 • - Membrii CSSM se nominalizeaza prin decizia scrisa a presedintelui acestuia, iar componenta CSSM va fi adusa la cunostinta salariatilor.
 • - CD are obligatia sa acorde fiecarui reprezentant al lucratorilor in CSSM timpul necesar exercitarii atributiilor specifice. Timpul alocat acestei activitati va fi considerat timp de munca si va fi de cel putin 15 ore pe luna.
 • - Instruirea necesara exercitarii rolului de membru in CSSM trebuie sa se realizeze in timpul programului de lucru si pe cheltuiala unitatii.

Comitetul de Remunerare si Nominalizare

Organizare (componenta, linie de raportare):

Comitetul de Remunerare si Nominalizare este format din 3 membri, care sunt in acelasi timp si membri ai Consiliului de Administratie, care nu au avut si nu au calitatea de Directori ai bancii. Comitetul de Remunerare si Nominalizare este condus de unul din membri, care este Presedintele comitetului. Comitetul de Remunerare si Nominalizare este subordonat Consiliului de Administratie al Bancii.

Atributiile Comitetului de Remunerare si Nominalizare:

I.Remunerare

 • a) anual, analizeaza si se asigura ca principiile generale si politicile de remunerare si de beneficii a personalului tin seama de strategia de afaceri, obiectivele, valorile bancii;
 • b) emite opinii competente si independente asupra politicilor si practicilor de remuneare si asupra stimulentelor create pentru administrarea riscului, capitalului si lichiditatii;
 • c) este implicat in deciziile privind remunerarea, inclusiv a deciziilor care au implicatii din perspectiva riscului si administrarii riscului in institutia de credit, deciziile luate trebuie sa reflecte interesele pe termen lung ale actionarilor, ale investitorilor si ale altor detinatori de interese in institutie, precum si interesul public.
 • d) supravegheaza remunerarea coordonatorilor functiilor de administrare a riscurilor si de conformitate.

II. Nominalizare

 • a) identifica si recomanda, spre aprobare, organului de conducere sau adunarii generale candidati pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul organului de conducere;
 • b) sa evalueze cel putin o data pe an, structura, marimea, componenta si performanta organului de conducere si sa faca recomandari organului de conducere cu privire la orice modificari;
 • c) sa evalueze periodic, dar cel putin o data pe an, cunostintele, competentele si experienta fiecarui membru al organului de conducere si al organului de conducere in ansamblul sau si sa raporteze organului de conducere in mod corespunzator;
 • d) sa asigure caracterul adecvat al informatiilor furnizate actionarilor cu privire la politicile si practicile de remunerare, evalueaza echilibrul de cunostinte, competente, diversitate si experienta in cadrul organului de conducere si pregateste o descriere a rolurilor si a capacitatilor in vederea numirii pe un anumit post si evalueaza asteptarile in ceea ce priveste timpul alocat in acest sens;;
 • e) revizuieste periodic Politica privind recrutarea, selectia, evaluarea si remunerarea membrilor organului de conducere si a personalului identificat in Libra Internet Bank si face recomandari organului de conducere daca considera a fi necesare;
 • f) revizuieste periodic politicile interne privind evaluarea adecvarii membrilor organului de conducere si a persoanelor care detin functii cheie;
 • g) decide cu privire la o tinta privind reprezentarea genului, masculin sau feminin, slab reprezentat in structura organului de conducere si elaboreze o politica privind modul de crestere a numarului acestor persoane in structura organului de conducere pentru a atinge respectiva tinta.
 • h) in cazul in care este necesar, asigura implicarea functiilor de control intern si a altor functii relevante (resurse umane, juridic, financiar) pentru furnizarea de opinii in aria acestora de expertiza.
 • i) atunci cand i se solicita, comitetul de remunerare poate emite sfaturi, cu privire la politicile si practicile de remunerare ale institutiei in legatura cu respectarea ghidului EBA.

Ai nevoie de ajutor?