Simplificam bankingul pentru tine
CONTURI
Conturi persoane fizice Zero comisioane
deschidere, administrare, incasari si plati in lei

Vei putea imediat:

ECONOMII

Comision ZERO la scadenta depozit

Dobanzi depozite 8.39% la un an
si o luna pentru
depozite in lei
CREDITE

0% comision
acordare / administrare

Credit de consum de pana la 70.000 lei
pe maxim 5 ani
 

Credit AGRO IMM INVEST

 • Credit/linie de credit pentru activitatea curenta de pana la 5.000.000 LEI, cu garantie de pana la 90%
 • Credit de investitii de pana la 10.000.000 LEI, cu garantie de 80%
 • Dobanda 0 in primele 8 luni de la data primei utilizari a creditului (partiala sau totala)

Creditul AGRO IMM INVEST ofera clientilor incadrati in categoria IMM-uri (clienti incadrati in categoria IMM conform legii nr. 346/2004 si intreprinderile mici cu capitalizare de piata medie, care activeaza in domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar), finantari garantate de FNGCIMM prin Ministerul Finantelor Publice.

Linie de credit

DURATA CREDIT

Perioada maxima de creditare: 6 ani

Credit activitate/credit investitii

VALOARE CREDIT

Maxim 10.000.000 lei (credit pentru investitii)

Detalii despre Credit AGRO IMM INVEST garantat de FNGCIMM prin Ministerul Finantelor Publice

AGRO IMM INVEST este un subprogram guvernamental in cadrul programului IMM INVEST, administrat de FNGCIMM, care ajuta IMM-urile si intreprinderile mici cu capitalizare de piata medie sa obtina finantari pentru activitate curenta sau pentru investitii in conditii avantajoase.

Creditul pune la dispozitia clientilor persoane juridice credite/ linii de credit pentru activitatea curenta de pana la 5.000.000 LEI, cu garantie de pana la 90% si/sau credite de investitii in valoare de pana la 10.000.000 LEI, cu garantie de 80%.

Vezi mai multe detalii

Avantajele tale

 • Garantie de 80% sau 90% de la FNGCIMM, prin Ministerul Finantelor Publice;
 • Rata dobanzii compusa din ROBOR la 3 luni + 2.5%/an (pentru creditele/liniile de credit pentru activitate curenta) sau ROBOR la 3 luni + 2%/an (in cazul creditelor pentru investitii);
 • Dobanda 0 in primele 8 luni de la data primei utilizari a creditului (partiala sau totala); Dobanda este subventionata de stat 100%;
 • Nu platesti dobanda in primele 8 luni de la data primei utilizari a creditului (partiala sau totala); aceasta este subventionata in procent de 100% de la bugetul de stat;
 • Nu platesti comision de administrare a garantiilor si nici comision de risc; acestea se suporta de catre Ministerul Finantelor Publice pentru intreaga perioada de derulare a creditului;
 • Nu platesti comision de rambursare anticipata;
 • Beneficiezi de o componenta nerambursabila in valoare de 10% din valoarea finantarii garantate pentru creditele acordate prin Subprogramul AGRO IMM INVEST, cu conditia incadrarii in plafonul de:
  - 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care isi desfasoara activitatea în sectorul pescuitului si acvaculturii;
  - 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care isi desfasoara activitatea în domeniul productiei primare de produse agricole;
  - 800.000 euro pentru fiecare întreprindere care isi desfasoara activitatea în sectorul alimentar.

Caracteristici Credit AGRO IMM INVEST Garantat de FNGCIMM

 • Beneficiari: clienti incadrati in categoria IMM conform legii nr. 346/2004 si intreprinderile mici cu capitalizare de piata medie, care activeaza in domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar;
 • Tipul creditului: linie de credit / credit pentru activitate curenta sau credit pentru investitii;
 • Perioada maxima:
  - linia de credit: maxim 36 de luni cu posibilitatea de prelungire pentru inca 36 de luni;
  - credit pentru activitate curenta: maxim 36 de luni;
  - credit de investitii - maxim 72 de luni.
 • Valoare maxima a creditului:
  - linie de credit / credit pentru activitate curenta - maxim 5.000.000 lei;
  - credit pentru investitii - maxim 10.000.000 lei*
 • Mod de rambursare:
  - revolving / rate egale sau descrescatoare / rate sezoniere;
 • Moneda: LEI
 • Garantii obligatorii:
  1. Pentru creditele de investitii:
  - 80% garantie de la FNGCIMM prin Ministerul Finantelor Publice;
  - Ipoteca legala imobiliara si / sau mobiliara asupra activelor finantate din credit;
  - Ipoteca mobiliara conventionala asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la Banca;
  - Contracte de fideiusiune;
  - Cesiunea politei de asigurare All Risk in favoarea Bancii si statului roman prin Ministerul Finantelor Publice pentru ipotecile mobiliare / imobiliare.
  2. Pentru creditele / liniile de credit destinate activitatii curente:
  - Pana la 90% din valoarea facilitatii, garantie de la FNGCIMM prin Ministerul Finantelor Publice;
  - Ipoteca legala asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul Programului la banca;
  - Contracte de fideiusiune;
  - Cesiunea politei de asigurare All Risk in favoarea Bancii si statului roman prin Ministerul Finantelor Publice pentru ipotecile mobiliare/imobiliare.
  Mixul de garantii poate fi suplimentat cu urmatoarele garantii colaterale:
  - Ipoteca mobiliara asupra contului bancar de tip depozit colateral constituit in favoarea Libra Internet Bank;
  - Ipoteca imobiliara asupra apartamentelor, constructiilor cu destinatie locuinta, terenurilor, constructiilor industriale, spatiilor comerciale si de birouri, constructiilor in derulare etc.;
  - Ipoteca mobiliara asupra echipamentelor/utilajelor/auto si asimilate;
  - Ipoteca mobiliara pe creante;
  - Cesiune de creanta.

*Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat (investitii si capital de lucru pe IMM INVEST si AGRO IMM INVEST) acordate unui Beneficiar este de 10.000.000 LEI.

Pentru a accesa finantari in cadrul Programului IMM INVEST trebuie sa accesati site-ul www.imminvest.ro si sa alegeti Libra Internet Bank la Banca partenera.